№2(14)2021

Ознайомтеся із статтями, які опубліковано у випуску
Category
RELATED PROJECTS

10.30857/2617-0272.2021.2.

ОПУБЛІКОВАНО: 30.06.2021

ЗМІСТ № 2 (14), 2021

 PDF

VIZITEU D.-R., CURTEZA A.

Development of Climbing Clothes Using Computerized 3D Clothing Simulation

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.1

9
 PDF

KOLOSNICHENKO М. V., KROTOVA T. F., PASHKEVYCH K. L., PSHINKA N. M.

Stylistic and Constructional Solutions in Book Series Design “Fairy Tales from Around the World” of the National Children`s Literature Publishing House “Veselka”

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.2

20
 PDF

HALCHYNSKA O. S., PROTSYK B. O., KRICHLOW K. V., NAVOLSKA L. V.

Wood Processing Techniques as a Means of Creation of Land Art Objects

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.3

30
 PDF

KROTOVA T. F., OSADCHA A. M., STRUMINSKA T.V., RYABINOVA I.M.

Artistic and Graphic Design of Advertisements of the late XIX – early XX century (based on the materials of the Kyiv calendars)

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.4

41
 PDF

SAFRONOVA А. V.

Modern Ukrainian Photo Book as an Object of Conceptual Art of Postmodernism

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.5

52
 PDF

БАРБАЛАТ О. В.

Знакова символіка фітоморфних орнаментів візантійського золотарства IV – IX століть

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.6

63
 PDF

БІЛИЙ В. Д.

Академічні дисципліни у підготовці фахівців декоративно-прикладного мистецтва: рисунок

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.7

75
 PDF

БУРЛАК Г. М., ВІЛІНСЬКА Л. М.

Особливості дизайну зовнішнього середовища в умовах ревіталізації промислового комплексу

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.8

85
 PDF

ВАРИВОНЧИК А. В., БОНДАР І. С., МАЗУР Б. М., ШВЕЦЬ І. В.

Технологічні процеси у виготовленні художніх виробів з металу: історичний контекст та шляхи відродження

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.9

96
 PDF

ГЛАДЧУК М. Ю.

Інтерактивність та динамічність сучасних об’єктів-трансформерів в контексті художньо-образного підходу до формотворення

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.10

105
 PDF

КУЛИК А. В., ШВЕЦЬ І. В., АБИЗОВ В. А.

Чинники формування та особливості типології вхідних груп вбудованих підприємств обслуговування

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.11

118
 PDF

ЛАГОДА О. М., ГУРДІНА В. В., ПАСІЧНИК В. О.

Масова кастомізація одягу як концепція індивідуалізації в сучасних дизайн-практиках

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.12

129
PDF

МІРОНОВА Т. В.

Віртуальна і доповнена реальності в творчості українських мистців

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.13

141
 PDF

ТАРАСЕНКО О. А., ТАРАСЕНКО А. А.

Світобудова Михайла Гуйди

DOI:10.30857/2617-0272.2021.2.14

152