References

Правильний опис джерел, які використову ються в списках літератури , є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів.