Для авторів

До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Передрук та інше використання публікацій журналу здійснюється тільки за погодженням із редакцією журналу «Art and Design» та обов’язковим посиланням на джерело.

Автор несе відповідальність за додержання вимог при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права, достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв.

Автор, подаючи матеріали, надає право редакції опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді; оприлюднювати  та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді; опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників; на рецензування, редагування, відхилення поданих для опублікування матеріалів.

Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане використання редакцією поданих матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу.

Стаття друкується мовою оригіналу та повинна супроводжуватися розширеною анотацією з розкриттям всіх структурних елементів статті – українською та англійською мовами. Наявність саме розширеної анотації (рефератів, авторських резюме) англійською мовою в україномовному виданні для іноземних вчених та спеціалістів є основним джерелом інформації щодо змісту статті та викладених в ній результатах досліджень, а для розміщення видання у міжнародних наукометричних базах даних – це одна з основних вимог.

Загальні відомості щодо подання рукопису статей:

Редакційна колегія журналу «Art and Design» приймає до розгляду наукові статті авторів за матеріалами досліджень і науково-технічних розробок. Подані статті розглядаються редакційною колегією журналу «Art and Design» і після отримання позитивної рецензії приймаються до публікації.

Редакція лишає за собою право на незначне редагування та скорочення, зберігаючи при тому головні висновки та авторську стилістику.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ БЕЗ ДОТРИМАННЯ ЗАЗНАЧЕНИХ ВИМОГ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу та повідомляє автора(-ів) телефонним дзвінком або повідомленням по електронній пошті.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку публікації.

Вартість одного примірника: 200 грн.

Банківські реквізити  для оплати публікації:

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача: ДКСУ, м. Київ

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок: UA 03 820172 0313 2510 0320 2003 551

Призначення платежу:

П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі  «Art and Design» кошторис 22030 

Редакція не надає авторські екземпляри дописувачам. Отримати журнал можна, оформивши передплату.