Колосніченко Марина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри моди та стилю, КНУТД – головний редактор; https://orcid.org/0000-0003-0020-3214 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24076493500.

Кротова Тетяна Федорівна – доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма, КНУТД – заступник головного редактора;  https://orcid.org/0000-0003-2282-0029  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221108035.

Пашкевич Калина Лівіанівна – доктор технічних наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма, КНУТД – заступник головного редактора;  https://orcid.org/0000-0001-6760-3728    https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191851112

Абизов Вадим Адільєвич – доктор архітектури, професор, Заслужений архітектор України, Дійсний член Української академії архітектури, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-5494-8230  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196951264.

Брустуреану Корнелія (Brustureanu Cornelia)PhD, доцент, доцент кафедри дизайну, факультет візуальних мистецтв і дизайну, Університет мистецтв імені Георгє Енеску, Румунія, https://orcid.org/0000-0001-5843-2007 .

Гамалія Катерина Миколаївна – доктор мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України, професор кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна,  https://orcid.org/0000-0002-8982-2005.

Грищенко Іван Михайлович – доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор, КНУТД, https://orcid.org/0000-0001-7572-4757   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36175765200.

Єжова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри моди та стилю, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-5920-1611https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200291293.

Каменка  Луціан (Kamionka Lucjan W.) – Dr. Hab., професор, завідувач кафедри архітектури і урбаністики, Свентокшистська Політехніка, Польща,  https://orcid.org/0000-0003-4290-0309 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207457767

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – доктор мистецтвознавства, професор, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, дійсний член Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Україна, ,   https://orcid.org/0000-0002-9074-4120   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221101792.

Колісник Олександра Володимирівна – доктор філософських наук, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри графічного дизайну, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-4374-6043.

Колосніченко Олена Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма, КНУТД, https://orcid.org/0000-0001-5665-0131 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55791007500.

Курана Каран (Khurana Karan) – PhD, доцент, Міжнародний Вестмінстерський університет, Ташкент, Узбекистан, https://orcid.org/0000-0001-7623-1540     https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189050634.

Куртеза Антонела (Curteza Antonela) – PhD, професор, факультет промислового дизайну та управління бізнесом, Технічний університет імені Г. Асакі, Румунія, https://orcid.org/0000-0003-3622-2230 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602460847.

Косенко Данило Юрійович – кандидат мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну інтерьєру та меблів, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-1668-6911.

Лагода Оксана Миколаївна – доктор мистецтвознавства, професор, член Спілки дизайнерів України, завідувач кафедри тканин та одягу, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна, http://orcid.org/0000-0003-1808-7119

Михайлова Рада Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-7264-0205 .

Остапенко Наталія Валентинівна – доктор технічних наук, професор, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, декан факультету мистецтв і моди, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-3836-7073  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191843580.

Очеретна Лариса (Ocheretna Larysa) – PhD, асистент професора кафедри оцінки властивостей текстильних матеріалів, Технічний університет м. Ліберець, Чеська республіка, https://orcid.org/0000-0003-4296-410X  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35775524000.

Патик Роксолана Степанівна – кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри менеджменту мистецтва, Львівська національна академія мистецтв, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1520-1185.

Рільке Ян (Rylke Jan) – Dr. Hab., професор, професор кафедри ландшафтної архітектури, Люблінський університет природничих наук, Польща, https://orcid.org/0000-0002-8338-2643.

Роготченко Олексій Олексійович – доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, професор, член Національної спілки художників України, головний науковий співробітник, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, https://orcid.org/0000-0003-4631-8260  ResearcherID AAD-7099-2020.

Рябчиков Михайло Львович – доктор технічних наук, професор, Луцький національний технічний університет, Україна, https://orcid.org/0000-0002-9382-7562.  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54405773500.

Сімак Анна (Simak Anna) – доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету образотворчого мистецтва та дизайну, Державний педагогічний університет ім. І. Крянге, Республіка Молдова, https://orcid.org/0000-0002-4090-3824 .

Тарасенко Ольга Андріївна – доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, професор кафедри образотворчого мистецтва, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3394-7391.

Третякова Лариса Дмитрівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки,  НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна, https://orcid.org/0000-0001-5244-746X  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193195313.

Трончу Сергій (Tronchiu Sergiu)доктор архітектури, професор, декан факультету дизайну, Технічний університет Молдови, Республіка Молдова, https://orcid.org/0000-0002-9164-2249 .

Чепелюк Олена Валеріївна – доктор технічних наук, професор, в.о. ректора, Херсонський національний технічний університет, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1677-5137 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23479446100

Чупріна Наталія Владиславівна – доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, професор кафедри мистецтва та дизайну костюма, КНУТД, https://orsid.org/0000-0001-7017-6456.  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835800000.

Шмагало Ростислав Тарасович – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри історії і теорії мистецтва, Львівська національна академія мистецтв, Україна, https://orcid.org/0000-0002-9853-8989.

Яковлєв Микола Іванович – доктор технічних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України, секретар відділення, Національна академія мистецтв України, https://orcid.org/0000-0002-3977-0374  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219711570.