Про журнал

Журнал «Art and Design» – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.

Тематична  спрямованість  журналу  «ART and  DESIGN»:  соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо.

Видання  орієнтоване  на  науковців,  викладачів,  аспірантів,  а  також  науково-практичних працівників і фахівців з дизайну та мистецтвознавства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Засновник: Київський національного університету технологій та дизайну

Рік заснування – грудень, 2017р.

ISSN: 2617-0272 (Print), e-ISSN2617-0280 (Online).

Головний редактор: Колосніченко М. В.

Заступники головного редактора: Кротова Т. Ф.Пашкевич К. Л.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23248–13088 Р від 19.04.2018р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.2002р.

Фаховість: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б):

–  мистецтвознавство

–  технічні науки;

спеціальності 022, 023, 132, 182  – накази МОНУ № 1218 від 07.11.18; №775 від 16.07.2018.

Періодичність виходу: щоквартально, 4 рази на рік

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Обсяг: до 200 сторінок

До редакційної колегії журналу входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, переважно доктори наук. Склад редакційної колегії постійно оновлюється.

Авторські права та ліцензування: автори зберігають авторське право на статтю, а також надають журналу право опублікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Art and Design», автор повинен підписати Угоду про передачу авторських прав.

Політика відкритого доступу: Журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються на сайті безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера в світ. Повнотекстовий доступ до наукових статей всіх номерів представлено на офіційному сайті журналу у розділі Архів.

Журнал «Art and Design» розміщено у міжнародних наукометричних базах та каталогах.