Редколегія

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
наукового фахового журналу
«Art and design»
(мистецтвознавство, технічні науки)

 

Грищенко Іван Михайлович – доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник освіти України, КНУТД – головний редактор; https://orcid.org/0000-0001-7572-4757

Кротова Тетяна Федорівна – доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД – заступник головного редактора; https://orcid.org/0000-0001-6367-0317

Колосніченко Марина Вікторівна – доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету дизайну, КНУТД – заступник головного редактора; https://orcid.org/0000-0003-0020-3214

 

Пашкевич Калина Лівіанівна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри дизайну, КНУТД – відповідальний редактор; https://orcid.org/0000-0001-6760-3728

 

Абизов Вадим Адільєвич – доктор архітектури, професор, Заслужений архітектор України, Дійсний член Української академії архітектури, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-5494-8230.

Абрамович Наталія Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайн і мода, Вітебський державний технологічний університет, Білорусь, https://orcid.org/0000-0002-0159-3392.

Балаш Душан – професор, галерея «VEBA», м. Кошице, Словаччина.

Булгару Валентина Василівна – кандидат технічних наук, професор, декан факультету текстилю та поліграфії, Технічний університет Молдови, Молдова   https://orcid.org/0000-0003-3105-4012.

Власенко Вікторія Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент, КНУТД, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16475042800.

Гамалія Катерина Миколаївна – доктор мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України, доцент кафедри теорії та історії мистецтва, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна   https://orcid.org/0000-0002-8982-2005.

Кандрач Йозеф – професор, галерея «Липани», м. Липани, Словаччина.

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України  https://orcid.org/0000-0002-9074-4120.

Колісник Олександра Володимирівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри рисунка та живопису, КНУТД,  https://orcid.org/0000-0002-4374-6043.

Колосніченко Олена Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України, доцент кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД,  https://orcid.org/0000-0001-5665-0131 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55791007500.

Кузнецова Ірина Олексіївна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри графіки видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,  https://orsid.org/0000-0002-4267-7031

Курана Каран (Khurana Karan) – PhD, доцент Інституту текстилю і дизайну моди, Бахрдарський університет, Бахр Дар, Ефіопія https://orcid.org/0000-0001-7623-1540.

Куртеза Антонела (Curteza Antonela) – PhD, професор, факультет текстилю, шкіри та промислового менеджменту, Технічний університет імені Г. Асакі, Румунія, https://orcid.org/0000-0003-3622-2230 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602460847.

Лагода Оксана Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри дизайну, Черкаського державного технологічного університету, http://orcid.org/0000-0003-1808-7119.

Михайлова Рада Дмитрівна – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-7264-0205.

Ніколаєва Тетяна Вадимівна – кандидат технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України, завідувач кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД, https://orcid.org/0000-0003-2236-3681.

Ніколов Єнчев Єнчо – професор, директор Міжнародного навчального центру Міжнародної Асоціації університетів «Платон», Болгарія.

Остапенко Наталія Валентинівна – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу, КНУТД, https://orcid.org/0000-0002-3836-7073.

Рільке Ян – PhD, професор, Люблінський університет природничих наук, Польща.

Роготченко Олексій Олексійович – доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України   https://orcid.org/0000-0003-4631-8260.

Рябчиков Михайло Львович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технологій і дизайну, Українська інженерно-педагогічна академія, https://orcid.org/0000-0002-9382-7562.

Супрун Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, КНУТД, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701785670.

Чепелюк Олена Валеріївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23479446100.

Чернявський Костянтин Володимирович – кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України, https://orsid.org/0000-0002-8136-4791.

Чупріна Наталія Владиславівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД,   https://orsid.org/0000-0001-7017-6456.

Шмагало Ростислав Тарасович – доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету історії та теорії мистецтва, Львівська національна академія мистецтв  https://orcid.org/0000-0002-9853-8989.

Яковлєв Микола Іванович – доктор технічних наук, професор, дійсний член Національної академії мистецтв України, Заслужений працівник освіти України, віце-президент, Національна академія мистецтв України  https://orcid.org/0000-0002-3977-0374.