Журнал «Art and Design» – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей.

До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.

Тематична  спрямованість  журналу  «ART and  DESIGN»:  соціально-гуманітарні та культурологічні проблеми мистецтвознавства, методологічні питання дизайну; проблеми історії, теорії і практики дизайну та художньо-проектної культури; стилістика та художньо-образні засоби дизайн-діяльності; сучасні концепції та тенденції розвитку різних напрямів дизайну (арт і фешн-дизайну, фото-, відео-, web-, motion-дизайну, графічного дизайну, дизайну архітектурного середовища) тощо.

Видання  орієнтоване  на  науковців,  викладачів,  аспірантів,  студентів,  а  також  науково-практичних працівників і фахівців з дизайну та мистецтвознавства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Засновник: Київський національного університету технологій та дизайну
Рік заснування
— грудень, 2017.
ISSN:

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ №23248–13088 Р від 19.04.2018р.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК № 993 від 24.07.2002р.

Періодичність виходу: 4 рази на рік
Мови видання: українська, англійська
Обсяг: до 200 сторінок

Журнал знаходиться у відкритому доступі.