Індексація

Журнал “Art and Design” включено до Переліку наукових фахових видань України – наказ МОНУ №775 від 16.07.2018: мистецтвознавство (17.00.07), технічні науки (05.02.01, 05.18.19); спеціальності 022, 132, 182 (категорія Б).

.

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення журналу «Art and Design» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

https://assets.crossref.org/logo/crossref-logo-100@2x.png     http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_68.png    http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_118.png    ulrichswebhttp://sindexs.org/Images/CenterLogo.png   worldcatindexcopernicus  researchbib   sjifactor  infobaseindex  citefactor