Індексація

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення журналу «Art and Design» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

https://assets.crossref.org/logo/crossref-logo-100@2x.png     http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_68.png    http://geojournal.igs-nas.org.ua/public/indexingSources/logo_118.png    ulrichswebhttp://sindexs.org/Images/CenterLogo.png   worldcatindexcopernicus  researchbib   sjifactor  infobaseindex  citefactor